Vad erbjuds jag som medlem?

Via MediMatch kan du snabbt och enkelt hitta det du söker i hela Norden då vi erbjuder flera tjänster för vårdpersonal. Våra tjänster består av bemanningsuppdrag i Sverige samt möjlighet att hitta en fast tjänst eller vikariat i hela Norden via vår annonseringssida.

För dig är MediMatch fördelaktigt eftersom vår idé går ut på att reducera mellanhänderna och effektivisera rekryteringsprocessen. Du kan därmed tjäna mer via våra bemanningstjänst. Transparens i arbetet ger dig större insyn i processen samt blir du inte bunden av några konkurrensbegränsningar i förhållande till Medimatch.

Du har möjlighet att söka upp potentiella uppdrag samtidigt som vårdinrättningar kan söka upp dig genom din profil. MediMatchs grundintention är att skapa förutsättningar som effektiviserar och förenklar möjligheten att söka jobb samtidigt som du kan tjäna mer.

Vår bemanningstjänst fungerar på samma sätt som sedvanlig bemanningsverksamhet med viss modifikation där du har möjlighet att bli anställd och genomföra ditt uppdrag. Alternativet är att du genom eget bolag via MediMatch arbetar som konsult hos vårdinrättningen.

Anställd
Vi har öppnat upp möjligheten för dig att lämna ditt löneanspråk direkt till vårdinrättningen. Det timpris som du och vårdinrättningen avtalar om kommer vara grunden för din ersättning. Din lön motsvarar timpriset efter avdrag för bl.a. dina skatter och sociala avgifter. Vårdpersonal, utan eget bolag, som åtar sig uppdrag via oss får en trygg anställning som innebär att relevanta försäkringar tecknas samt att skatter och sociala avgifter betalas.

Konsult via eget bolag
Även för dig som arbetar som konsult via eget bolag har vi öppnat upp möjligheten att lämna ditt ersättningsanspråk direkt till vårdinrättningen. Det timpris som du och vårdinrättningen avtalar om kommer vara den ersättning du erhåller efter avdrag för en smärre administrativavgift. Som konsult via eget bolag ansvarar du för dina egna försäkringar och att skatter och avgifter betalas.

Är du redan medlem? Logga in här

Yrkesgrupp


    Personuppgifter