MediMatch - mötesplats för vårdinrättning och vårdpersonal

Vår vision är att skapa en direkt mötesplats för vårdinrättning och vårdpersonal.
Genom MediMatch kan parterna enkelt mötas och ingå avtal utan kostsamma
och krångliga mellanhänder.

OM OSS


MediMatch startades i januari 2014 och är ett relativt nyetablerat företag. Sedan juni 2014 har MediMatch arbetat med att utmana de redan etablerade bemanningsföretagen. Vi har tagit fram ett nytt koncept som innebär helhetslösning för både vårdinrättning och vårdpersonal.

Vårdinrättningar har möjlighet att tillgodose behovet av tillfällig personal och att annonsera om fasta tjänster på en och samma plattform.

MediMatch lanserar till en början bemannings- och annonseringstjänsterna i Sverige samtidigt får vårdinrättningar i övriga Norden tillgång till annonseringstjänsten. MediMatch jobbar vidare med att lansera bemanningstjänsten i övriga nordiska länder.

Vårdpersonalen har möjligt att söka alla jobb under förutsättning att de är behöriga.

AFFÄRSIDÉ OCH VISION

Vår idé är att göra rekryteringsprocessen och annonsering av vårdpersonal mer lönsam, transparent och lättillgänglig både för vårdinrättning och vårdpersonal.

MediMatchs vision är att skapa en direkt mötesplats för vårdinrättning och vårdpersonal. Vi arbetar med att expandera och bli marknadsledande i Norden samt att förenkla, effektivisera och underlätta rekryteringsprocessen samt annonseringen.

Genom vår hemsida kan parterna enkelt mötas och ingå avtal utan kostsamma och krångliga mellanhänder.

Kontakt

Ali
Ali Dalfi
VD
E-post: ali.dalfi@medimatch.se