Våra innovativa tjänster för vårdinrättningar

MediMatch erbjuder flera tjänster för vårdinrättningar.
Nedan kan du ta del av vilka tjänster vi erbjuder just dig.

VÅRDINRÄTTNINGEN

Helhetslösning

MediMatch ska ses som en helhetslösning för dig som representerar vårdinrättningen. Vi hjälper er med bemanning av personal. Med hjälp av oss kan ni tillgodose era kortsiktiga behov av personal genom vår bemanningssida. Ni kan vara trygga med att all personal som ni hittar på våra bemanningssida har alla genomgått en granskning. Genom vår granskning har vi säkerställt deras kompentens och först därefter får personen ifråga ett konto hos oss och blir tillgänglig för rekrytering och bemanning.

Frihet

MediMatch erbjuder er som vårdinrättning en frihet och transparens som upplevs unik. Med detta menar vi en öppenhet i kommunikationen med potentiella kandidater utan några begränsningar. Ni får även en frihet till direktkontakt och förhandling utan kostsamma mellanhänder. Med hjälp av MediMatchs innovativa funktioner är detta numera möjligt.

Favoriter

Har ni haft lyckade rekryteringar inom bemanningen och önskar kontakt på nytt eller vidarekontakt med särskilda kandider? MediMatch har genom ett särskilt verktyg gjort detta möjligt för er. Detta verktyg är behjälplig för att öka er frekvens av lyckade rekryteringar och som samtidigt skapar kontinuitet i er verksamhet.

Annonseringssida

I det fall ni har långsiktiga behov av personal och har för avsikt att hitta rätt kandidat som ni vill anställa direkt via er har MediMatch tagit fram en annonseringssida. Genom annonseringssidan har ni möjlighet att annonsera om fasta tjänster. Vårdpersonalen som också har tillgång till denna sida kan på så sätt söka era utannonserade tjänster genom att direkt skicka sin ansökan till er.

Den främsta fördelen att gå via MediMatch är att vi samlar hela Nordens vårdpersonal till en plattform. Genom våra innovativa lösningar kan ni spara tid, pengar och samtidigt effektivisera rekryteringsprocessen.

Mellanhänderna

Genom MediMatch innovativa teknik och tjänster har ni större möjlighet att påverka. Via oss kan ni på ett smidigt sätt undvika kostsamma mellanhänder och få mer kontroll över rekryteringen. Tillsammans med oss ökar kvalitén i arbetet!