Förenkla bemanning och annonsering

MediMatch vill förenkla för vårdinrättningen att rekrytera kompetent vårdpersonal, oavsett om det rör sig om tillfälliga eller permanenta tjänster.

Vårdinrättningen kan försäkra sig om att vårdpersonal som inhämtas via MediMatch bemanningssida uppfyller rätt kompetens samt att personalen som är ansluten till oss uppvisar goda referenser och identitetshandlingar. Med hjälp av MediMatch hittar ni rätt kompetens snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. Vi erbjuder en pool av vårdpersonal från hela Norden. Därmed utvidgas möjligheten att hitta rätt kompetens.

Genom MediMatchs sök- och matchningsteknologi förenklas rekryteringsprocessen och eliminera mellanhänder vilket är en väsentlig del av MediMatchs affärsidé.

Nedan följer de tjänster som MediMatch erbjuder er.

Sverige - Bemanning av vårdpersonal
Tjänsten består av sedvanlig bemanningsverksamhet dvs. att rekrytera vårdpersonal för tidsbegränsade uppdrag. MediMatchs idé är emellertid unikt på så sätt att vi öppnar upp möjligheten att ni själva kan söka lämplig kandidat samt att lägga upp en bemanningsannons där kandidaten också kan att söka upp er. MediMatchs uppgift består av att sköta det administrativa arbetet kring den matchning som äger rum mellan er och vårdpersonalen. Genom MediMatchs teknik blir rekryteringsprocessen kostnadseffektiv för alla inblandade parter.

Hela Norden - Annonsering av fasta tjänster
Genom att ansluta er till MediMatch får ni dessutom tillgång till vår annonseringstjänst. Annonseringstjänsten som riktar sig till hela Norden möjliggör att ni, inom den målgrupp ni söker, kan annonsera om fasta tjänster eller vikariat . På så sätt ökar ni era möjligheter att hitta rätt kompetens. Fördelen med annonseringstjänsten är att olika yrkeskategorier inom vårdbranschen i Norden kan samlas på en och samma plats till förmånliga priser.

Registrera konto Arbetsgivare

Typ av aktör


FöretagsuppgifterAdressuppgifterKontaktperson